OFERTA  
Mechaniczne i chemiczne czyszczenie kotłów to dwa podstawowe sposoby usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wymiany ciepła w urządzeniach grzewczych. Celem obu metod jest poprawa sprawności energetycznej kotłów, zmniejszenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń oraz przedłużenie żywotności instalacji.

Nasza oferta dotyczy kompleksowych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii w zakresie:

 • Chemiczne czyszczenie kotłów parowych i wodnych
 • Chemiczne czyszczenie wytwornic pary
 • Chemiczne czyszczenie skraplaczy
 • Chemiczne czyszczenie rurociągów
 • Chemiczne czyszczenie wymienników
 • ciepła
 • Ługowanie po montażowe kotłów parowych i wodnych
 • Mechaniczne czyszczenie kotłów po stronie wody i spalin
 • Kompletne orurowanie kotłów typu WLM, WR, OR, E oraz innych typów wraz z montażem u użytkownika
 • Stalowe podgrzewacze wody, powietrza i pary różnych typów kotłów
 • Remonty i modernizacje części ciśnieniowych kotłów WLM, WR, OR, E oraz innych typów
 • Montaż remont obmurza kotłowego
 • Remonty modernizacje rusztów mechanicznych i innych typów
 • Usługi spawalnicze
 • Montaż kotłów wszystkich typów: gazowych, olejowych, węglowych, koksowych i innych typów
 • Montaż remonty i modernizacje zbiorników
 • Montaż remonty i modernizacje rurociągów technologicznych i przesyłowych
 • Uzdatniacze wody
 • Wymienniki ciepła
 • Odpylacze
 • Cyklony
 • Odżużlacze
 • Urządzenia nawęglające
 • Wentylatory
 • Podmuchy
 • Przygotowywanie urządzeń do rewizji dla UDT
 • Remonty i przeglądy palników gazowych, olejowych
 • Izolacje rurociągów i kotłów
 • Wykonawstwo i montaż kominów
 • Automatyka kotłów
 • Badania rurociągów, kominów itp.
 • Projektowanie kotłowni
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego
Ogrzewania i Naprawy Kotłów - Styczeń Spółka Cywilna

ul. Partyzantów 26/10, 26-300 Opoczno

Telefon/Fax:
(+48) 48-36-517-82

Telefon komórkowy:
(+48) 508-823-857
(+48) 608-393-294

pl_PLPolski