CERTYFIKATY

 

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawnienia w zakresie napraw:

 • kotłów piekarskich,
 • kotłów z organicznymi nośnikami ciepła,
 • kotłów parowych,
 • kotłów wodnych,
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
 • zbiorników stałych ciśnieniowych,
 • zbiorników przenośnych.

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawnienia w zakresie modernizacji:

 • kotłów piekarskich,
 • kotłów z organicznymi nośnikami ciepła,
 • kotłów parowych,
 • kotłów wodnych,
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
 • zbiorników stałych ciśnieniowych,
 • zbiorników przenośnych.

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawnienia w zakresie montażu:

 • kotłów parowych o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym, nie wyższym niż 5 bar.

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Uprawnienia do wykonywania napraw:

 • w zakresie chemicznego czyszczenia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego
Ogrzewania i Naprawy Kotłów - Styczeń Spółka Cywilna

ul. Partyzantów 26/10, 26-300 Opoczno

Telefon/Fax:
(+48) 48-36-517-82

Telefon komórkowy:
(+48) 508-823-857
(+48) 608-393-294

pl_PLPolski